Kontaktinformasjon

Sørlandets Bilsenter

Skibåsen 1,
NO-4696 Kristiansand

Tel : +47 24 03 47 30
Fax: +47 24 03 47 01
on.libs@tsopamrif

Bestill service Bestill prøvekjøring

Salg
Navn, etternavn Yrke, tittel Telefon
Øyvind Lien Sørlandets Bilsenter 907 90 662
Direkte til salgsavdelingen Første ledige selger 24 03 47 27
Thor Harald Foss Salgssjef 24 03 47 33/907 49 385
Verksted
Navn, etternavn Yrke, tittel Telefon
Direkte til verkstedet Første ledige servicerådgiver 24 03 47 37
Jan Bakke Servicerådgiver/kundemottaker 24 03 47 25
Bjørn Tore Engeland Servicerådgiver/kundemottaker 24 03 47 26
Jan Halvard Bakken Teknisk leder/Servicemarkedssjef 24 03 47 39/412 64 151
Arvid Brattland Garantiansvarlig 24 03 47 29/920 24 141
Delelager
Navn, etternavn Yrke, tittel Telefon
Direkte til delelageret Første ledige deleekspeditør 24 03 47 36
Jon Ivar Brattland Delesjef 24 03 47 24/414 14 156
Steinar Sætra-Pedersen Deleekspeditør 24 03 47 28
Administrasjon
Navn, etternavn Yrke, tittel Telefon
Bjarte Øie Merkeansvarlig for Nissan 24 03 47 31/95 20 90 63
Solveig Sævig Salgssekretær/sentralbord/kasse 24 03 47 30
Kenneth Abrahamsen Daglig leder 24 03 47 02/45 66 45 66